De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
24 uur zon

Voordelen van duurzame energie

Duurzame energiebronnen doen in geen enkel opzicht onder voor fossiele brandstoffen. Integendeel, naast hun ecologische voordelen bieden ze ook een aantal andere voordelen. Speciaal voor jou hebben we nog eens beter gekeken naar drie overtuigende argumenten voor groene energie:

... MEER BANEN

Volgens het IRENA-jaarrapport 2019 'Duurzame energie en werkgelegenheid' verdienden in 2018 wereldwijd bijna 9 miljoen mensen hun levensonderhoud in de duurzame energiesector. Daarbij komen nog eens ongeveer 2 miljoen mensen die in grote waterkrachtcentrales werkzaam waren.

In totaal dragen dus 11 miljoen mensen in hun werk bij aan de visie 24 uur zon. Ter vergelijking: dit zijn alle inwoners van Denemarken en Ierland samen. Best indrukwekkend toch?

In 2018 nam de werkgelegenheid in de duurzame energiesector veel sneller toe dan in de fossiele sector. Ook de trend voor de komende jaren is veelbelovend.

... LAGERE PRIJZEN

Wist je dat je met duurzame energie niet alleen het milieu beschermt, maar dat je er ook veel geld mee bespaart?

Volgens een rapportvan het Europese Platform voor Fotovoltaïsche Technologie en Innovatie ETIP PV is zonne-energie uitgegroeid tot een van de goedkoopste vormen van energie. Hoe dat kan? Sinds 2009 zijn de prijzen voor zonnepanelen met met 80% gedaald.

Actuele prognoses voorspellen dat tot 2020 niet alleen de prijzen van PV-installaties blijven dalen, maar ook dat de prijs van zonnestroom constant onder het kostenoptimum van fossiele brandstoffen blijft.

Ook in veel landen buiten Europa, zoals India, China, Nigeria en Mexico, gaat de trend richting '24 uur zon'. In India bijvoorbeeld is zonne-energie al goedkoper dan netstroom.

Ondanks relatief weinig zonuren is zonne-energie ook in onze regionen erg goedkoop. Voor 2020 voorspellen veel deskundigen een prijs van 6 cent per kWh voor stroom uit grote PV-installaties.

... HOGERE LEVENSKWALITEIT

Het is een feit dat elektriciteit sterk bijdraagt aan onze levenskwaliteit en niet meer valt weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar het is ook een feit dat veel mensen nog steeds geen toegang hebben tot een openbaar elektriciteitsnet – in totaal gaat het om bijna 850 miljoen mensen.

Vooral in afgelegen regio's is aansluiting op een openbaar net vaak niet mogelijk – bijvoorbeeld in delen van Afrika, India of China. Hier zijn veel inwoners aangewezen op fossiele brandstoffen zoals petroleum of diesel.

Fossiele brandstoffen zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Volgens een recent rapport van deWereldgezondheidsorganisatie (WHO)… 

  • ademen 9 van de 10 mensen wereldwijd lucht in die een te hoge concentratie vervuilende stoffen bevat.
  • sterven er jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen als gevolg van luchtvervuiling (ter vergelijking: er wonen 7,5 miljoen mensen in Hongkong). 

Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt schadelijke emissies, die onder andere het broeikaseffect versterken. De overstap naar duurzame energie brengt duidelijke gezondheidsvoordelen met zich mee en kan vele levens redden.